Aanbevelingen van de Raad

Aanbevelingen van de Raad

Eerste antwoord van de Regering Het eerste antwoord van de regering op de aanbevelingen van de Raad   Op donderdag 28 september heeft de Brusselse Regering een eerste rapport voorgelegd aan de leden van de Raad, dit als antwoord op de ongeveer zestig...