Composition de différents visages de l'assemblée

​Hoe ziet het Brussel van 2050 er volgens jou uit?

Overstromingen, hittegolven, droogte … De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk aanwezig en ze beïnvloeden steeds vaker ons leven en onze gewoontes.

Daarom is het belangrijk om snel en samen in te grijpen om onze levenswijzen in de stad aan te passen en onze impact op het leefmilieu en het klimaat te verminderen.

Stel je even voor,
Brussel in 2050:

Een aangename en veilige stad, woningen die beter geïsoleerd zijn, rustige straten, gezondere lucht. Spreekt dit jou aan?

Samen kunnen we hier aan bouwen via een democratisch debat waarin iedereen zijn stem kan laten horen.

Stel je even voor,
Brussel in 2050:

Een aangename en veilige stad, woningen die beter geïsoleerd zijn, rustige straten, gezondere lucht. Spreekt dit jou aan?

Samen kunnen we hier aan bouwen via een democratisch debat waarin iedereen zijn stem kan laten horen.

Hiervoor werd de Burgerraad voor het klimaat opgericht. De Raad bestaat uit burgers die willekeurig geloot zijn om een reeks aanbevelingen aan de regering te doen voor een koolstofarm Brussel tegen 2050.

Samen bouwen we
de stad van morgen!

“Het is belangrijk om aan burgerparticipatie te doen over vragen in verband met het klimaat, want ik maak me zorgen voor mijn kleinkinderen: de ernstigste gevolgen van de klimaatverandering zullen zich in de nabije toekomst voordoen.”

Nico

Wie, wat, waarom, hoe?

Wie?

De Burgerraad voor het klimaat bestaat uit 65 à 100 burgers die willekeurig geloot zijn.

Deze groep wordt elk jaar vernieuwd om de toekomst van de Raad op lange termijn veilig te stellen.

Wie?

De Burgerraad voor het klimaat bestaat uit 65 à 100 burgers die willekeurig geloot zijn.

Deze groep wordt elk jaar vernieuwd om de toekomst van de Raad op lange termijn veilig te stellen.

Wat?

Bij elke cyclus zal de Raad rond een thema werken dat vastgelegd werd door de voorgaande Raad.
De eerste cyclus ging over de leefomgeving.
De tweede zal gaan over voeding.

Hoe?

Loting

De uitnodigingen om deel te nemen aan de Raad werden verzonden naar 10.000 willekeurig gelote adressen in Brussel.

Op basis van enerzijds de positieve antwoorden en anderzijds een aantal socio-economische criteria (geslacht, leeftijd, gemeente, opleidingsniveau …), zal er een tweede loting plaatvinden om de deelnemers te selecteren.
Het doel is om een gediversifieerde Raad samen te stellen die een reflectie vormt van een deel van de Brusselse bevolking.

 

 

Verloop

De Raad verloopt in meerdere fases: een uitwisselingsfase, een verkennende fase, een fase waarin ze samen aan iets bouwen, enz.

Doorheen de sessies delen de leden van de Raad hun ervaringen met elkaar maar ook met externe luidsprekers, onderzoeker·ster·s en actoren van het terrein die verschillende facetten van de thematiek zullen toelichten.
Via deze debatten zullen de leden van de Raad samen een burgeradvies opstellen met daarin concrete aanbevelingen.

Opvolging van de aanbevelingen

De Raad bezorgt de aanbevelingen aan de Brusselse regering die zich ertoe verbindt om een eerste antwoord te formuleren binnen de drie maanden en een tweede antwoord binnen de twaalf maanden.

Om ervoor te zorgen dat laatste stap ook effectief gebeurt, zal een opvolgingscomité, dat bestaat uit leden van de Raad, het antwoord van de regering opvolgen. De regering  zal een stappenplan opstellen dat de visie en de voorstellen op lange termijn van de Raad zal integreren in de klimaatgovernance van het Gewest.

Thema

 

Het onderwerp van de Raad, wordt door de Raad zelf beslist.
Met als uitzondering het eerste jaar.

Vanaf de tweede cyclus bepaalt een deel van de leden van de eerste cyclus de vragen waar de volgende Raad zich over zal buigen. Om hen in dit proces te ondersteunen, zal de groep inspiratie kunnen opdoen bij een reeks actoren (verenigingen, experten …).

“Voor deze ervaring had ik het gevoel dat ik gewoon op doorreis was. Voor de eerste keer voel ik me Brusselaar en voel ik me echt geëngageerd om me in te zetten voor de stad.”

Annarita

“Voor deze ervaring had ik het gevoel dat ik gewoon op doorreis was. Voor de eerste keer voel ik me Brusselaar en voel ik me echt geëngageerd om me in te zetten voor de stad.”

Annarita

Making-off

Ontdek de visie, de doelstellingen en de aanbevelingen

van de leden van de eerste Burgerraad voor het klimaat: