De regering deelt haar definitieve feedback mee aan de Burgerraad.

In juni 2023 overhandigden de Burgerraad voor het klimaat meer dan 80 aanbevelingen aan de Brusselse regering. Ter herinnering, het thema van deze eerste cyclus was de Wonen en hoe we in de stad kunnen wonen om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te bieden.

(c) Bryapro

Zoals bepaald in het reglement van de Burgerraad heeft de regering drie maanden na het indienen van de aanbevelingen een eerste antwoord gegeven. Nu, een jaar later, is het tijd voor een definitief antwoord, waarin de leden van de Raad worden geïnformeerd over de aanbevelingen die zijn opgevolgd en waarmee al dan niet rekening is gehouden.

Klik hier om het antwoord van de regering te raadplegen.