Wat is een jaar later de balans van de 1ste cyclus van de Burgerraad ?

Een jaar geleden gaven de deelnemers aan de eerste Burgerraad voor het Klimaat de Brusselse regering hun aanbevelingen over hoe we in de stad kunnen leven om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. Die eerste cyclus heeft een permanente participatiedynamiek op gang bracht. Zoals ze had beloofd, heeft de regering de burgers feedback gegeven over de voorstellen die ze wel of niet in aanmerking heeft genomen.

(c) Bryapro

Dat deed ze tijdens een evenement op 15 mei in de lokalen van Leefmilieu Brussel met een dertigtal burgers, in aanwezigheid van de minister van Klimaattransitie en de minister van Mobiliteit.

Een terugblik op een innovatief model voor burgerparticipatie

 “Toen de Brusselse regering de oprichting van de BRK vroeg, was dat een ongekende uitdaging op wereldniveau. Dit robuuste en flexibele model geeft de burgers een centrale rol (…). Studies hebben aangetoond dat wanneer de burgers goed worden geïnformeerd en worden geraadpleegd, ze bereid zijn om complexe problemen aan te pakken en gedurfde maatregelen te nemen waar de overheid soms voor terugschrikt“, zei Ben Eersels, de directeur van G1000, het Belgische platform voor democratische innovatie en een van de architecten van de Burgerraad.

Dit is de eerste afronding van een cyclus, de voorloper!” verklaarde de minister voor Klimaattransitie, die de complexiteit van de follow-up erkende: “De besturen en de kabinetten van de ministers zijn een dergelijke follow-up niet gewend. In dit proces leer je al doende, zodat je het in de volgende cyclus beter kunt doen“. De minister sprak zijn dank uit aan de deelnemers en benadrukte het belang van het betrekken van de burgers bij de moderne democratische processen om de uitdagingen van het milieu en de sociale rechtvaardigheid aan te gaan. Sommige voorstellen van het advies, zoals de wijziging van de EPB-certificering of de aanmoediging van zelfrenovatie, zijn bijzonder relevant voor het werk van de regering. Van haar kant benadrukte de minister van Mobiliteit de noodzaak om de burgers te betrekken bij de lokale toepassing van de oplossingen. De minister benadrukte initiatieven zoals de demineralisatie van de wegen en de toename van het gebruik van de fiets in Brussel om de gedeelde ambities van het advies en de actie van de regering te illustreren.

Een comité dat het werk van de regering opvolgt

Sophie, een burger die lid is van het begeleidend comité, sprak over “deze baanbrekende ervaring”, die soms “frustrerend” was omdat het comité moeite had om een duidelijke richtlijn te vinden. De 80 aanbevelingen van cyclus 1 hebben de taak kolossaal gemaakt. Ze betreurde ook het te technocratische jargon dat de besturen soms gebruiken. Toch benadrukte Sophie de kwaliteit van het werk van deze groep van 10 vrijwilligers en de strenge methodologie die ze hebben gehanteerd.

We hebben ons er met hart en ziel voor ingezet“, besloot Sophie. De leden van het begeleidend comité van cyclus 1 gaven symbolisch het stokje door aan de leden van begeleidend comité van cyclus 2, die hen bedankten voor het “openen van de weg”. De burgers hopen nu dat hun engagement zal worden voortgezet na de verkiezingen in Brussel en dat er een 3de cyclus van de Burgerraad[1] zal komen.

Meer weten:

 

[1] De Burgerraad heeft een basis in de wet. Hij zal dus blijven bestaan, zelfs als er een andere regering komt. De derde cyclus zal betrekking hebben op de circulaire economie. Dat hebben de burgers van cyclus 2 samen met lokale actoren beslist.