Ontdek de aanbevelingen van de Burgerraad over voeding.

Gedurende 4 weekends die gespreid plaatsvonden tussen eind oktober en begin december 2023 werkte de Burgerraad voor het klimaat rond het thema ‘voeding’. Het resultaat: 56 aanbevelingen gericht aan de Brusselse regering, maar niet alleen …

(c) Bryapro

De vragen die werden gesteld aan de Burgerraad voor het klimaat: Wat kan er gedaan worden om alle Brusselaars in staat te stellen om tegen 2050 over te schakelen naar een duurzamer en kwaliteitsvoller voedingspatroon? Wat verwacht u van de overheid, de privésector en de samenleving in het algemeen om u te helpen om dat te bereiken?

Deze tweede editie van de Raad leidde tot een burgeradvies bestaande uit 56 aanbevelingen voor de publieke en privésector met als doel een gezonde en duurzame voeding te garanderen voor de Brusselse bevolking.

In een preambule van haar rapport stelde de Burgerraad drie prioriteiten voor actie vast:

  • Onze vleesconsumptie met gemiddeld de helft doen dalen.
  • Lokaal, biologisch en seizoensgebonden eten.
  • Voedselverspilling bestrijden.

De 56 aanbevelingen van de Raad hebben betrekking op overheden, het beleid en publieke en private actoren van de voedingssector. Het idee daarachter is dat we samen moeten werken om een paradigmaverschuiving te bewerkstelligen. Het advies van de burgers is daarom onderverdeeld in hoofdstukken die elk gericht zijn tot een specifiek bevoegdheidsniveau of een specifieke actor.

Ontdek hieronder de inhoud van de burgeradvies over voeding: