Op donderdag 28 september heeft de Brusselse Regering een eerste rapport voorgelegd aan de leden van de Raad.