Voeding: Een eerste antwoord van de Regering aan de bewoners

In het najaar van 2023 ging de tweede cyclus van de Burgerraad voor het klimaat van start. Een nieuwe groep bewoners werd via loting geselecteerd en kreeg de opdracht, om aanbevelingen op te stellen, die de Brusselaars kunnen helpen om de overstap te maken naar een duurzamere en kwaliteitsvollere voeding tegen 2050. Deze uitdaging werd glansrijk volbracht, met de goedkeuring van 56 aanbevelingen op 10 december 2023.

(c) Bryapro

Om ervoor te zorgen dat deze aanbevelingen niet onbeantwoord blijven, voorziet het proces van de Burgerraad dat de regering 3 maanden na het in ontvangst nemen van de het burgeradvies een eerste feedback geeft, en na 1 jaar opnieuw. Op 22 april zal deze eerste feedback het onderwerp zijn van een uitwisseling met de bewoners van de Burgerraad, in het bijzonder degenen die zich vrijwillig hebben opgegeven om deel te nemen aan het “Opvolgingscomité”, het orgaan dat controleert of de voorstellen effectief worden geïmplementeerd.

Binnenkort volgt meer informatie over hoe deze avond is verlopen. In afwachting kan u hier alvast het eerste antwoord van de Regering op het burgeradvies downloaden.