De 2e editie van de Burgerraad voor het klimaat is van start gegaan

31 October 2023
(c) Bryapro

We zijn vertrokken! In het weekend van 21 oktober ging een nieuwe Burgerraad voor het klimaat van start. Een groep van een aantal inwoners, geselecteerd via loting, kwamen samen op de site van Leefmilieu Brussel om deel te nemen aan dit door de Brusselse regering gelanceerde participatieve initiatief. Het thema van de 2e editie: voeding.

Wie zijn die deelnemer·neemster·s die vier keer zullen samenkomen tussen oktober en december? Net als vorig jaar vormen ze een diverse doorsnede van de Brusselse bevolking (qua leeftijd, geslacht, beroep, opleidingsniveau …) en komen ze uit alle gemeenten van het Gewest. Dit jaar is er een inspanning geleverd om meer jongeren te laten deelnemen, met name via een campagne op sociale media en de deelname van Vidal, een Brusselse influencer.

Na een welkomstwoordje gingen de deelnemer·neemster·s meteen aan de slag en experimenteerden ze in kleine groepjes met een klimaatfresco (dit werd overigens voorgesteld door een lid van de vorige vergadering!). Het doel van dit spel dat gebruikmaakt van de collectieve intelligentie, is gebaseerd op de IPCC-rapporten (International panel on Climate Change) en heeft als doel mensen bewust te maken van het probleem van klimaatverandering. Hoe? Door met deze kaarten de oorzaken en de gevolgen met elkaar te verbinden en door ieders kennis samen in te zetten. Het was een bewustwordingsoefening die niemand onverschillig liet: “Ik zit in de accepteerfase. Dat is de eerste stap om de situatie te veranderen en te reageren”, “De rol van het beleid en de financiën staat centraal, het is jammer dat we dat niet inzien”, “Ik had niet door hoe groot het probleem was. Er staan zaken op het spel die ons overstijgen”, “Ik ben erg hoopvol omdat we in de Burgerraad ook een drijvende kracht kunnen zijn om verandering teweeg te brengen.”

Op zaterdagmiddag opende Alain Maron de vergadering officieel door de aanwezigen te bedanken: “Uw aanwezigheid, die niet verplicht is, is het bewijs dat de Brusselaars willen deelnemen aan de voortdurende verbetering van hun stad.” Het was ook een kans voor de minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Gezondheid en Participatieve democratie om te herinneren aan het engagement van de regering om te reageren op de voorstellen van de burgers (lees het 1e antwoord van de regering op het burgeradvies van cyclus 1) en de doelstelling van de opdracht: voorstellen doen aan de regering over “Hoe ervoor zorgen dat alle Brusselaars naar een duurzamere en kwaliteitsvollere voeding overstappen tegen 2050?”. Want ja, er is een verband tussen wat we eten en de klimaatverandering (zie het artikel Voeding: zijn we bereid om te veranderen?).

Een ander belangrijk punt is dat deze aanbevelingen een aanvulling vormen op de Good Food-strategie van de administratie Leefmilieu Brussel. Joëlle Van Bambeke, coördinator van de strategie, kwam de grote lijnen en doelstellingen van de strategie voorstellen: iedereen gezonde, lokale en duurzame voeding garanderen, zowel thuis als in de horeca, een eerlijke prijs voor de producenten en afval en verspilling beperken. Hoewel deze strategie is ontwikkeld met de hele Brusselse voedingssector (federaties, gemeentes, verenigingen, …), werd er (nog) geen burgerdimensie toegevoegd. Wat hebben de burgers nodig om te veranderen? Wat verwachten ze van de overheidsinstanties, de economische spelers en de samenleving als geheel om hen te helpen? “De Good Food-strategie moet in 2025 worden herzien. De timing is dus perfect. Doordat we vanaf nu de inbreng van de burgers hebben, kunnen we de strategie verrijken”, zei Joëlle.

De volgende dag werkten de burgers in workshops aan het delen van hun eetgewoonten, wat ze willen op het vlak van verandering en evolutie en de obstakels en moeilijkheden om die doelen te bereiken. We kunnen niet meer informatie geven over de inhoud, maar de leden van de Raad kwamen waren sowieso “wat moe” na dit weekend. Ze waren zeker ook tevreden over “de interessante gesprekken” die ze hebben gehad en waren vooral gemotiveerd om gezamenlijk een antwoord te formuleren dat opgewassen is tegen de uitdagingen.