Voeding: zijn we bereid om te veranderen?

18 October 2023
Xavier Claes

De 2e cyclus van de Burgerraad voor het klimaat gaat van start op 21 oktober. Na het thema leefomgeving, zal nu voeding centraal staan bij het debat. 3 maanden lang zal een nieuwe groep gelote burgers antwoorden op de vraag “Hoe maken we het mogelijk dat alle Brusselaars de overstap maken naar een duurzamere en kwaliteitsvollere voeding tegen 2050?”. Het onderwerp is nauw verbonden met de vraag van de klimaatopwarming. Wat we eten en zullen eten heeft een impact op de planeet.

Voedsel heeft een zeer directe impact op de opwarming van de aarde: landbouw, voedselproductie en -consumptie veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. Dit is een wereldwijd fenomeen en het Brussels Gewest, zijn burgers, politici en bedrijven moeten een rol spelen bij de inspanningen om deze uitstoot te verminderen.

Allerlei aspecten liggen aan de oorzaak van de uitstoot: de landbouwproductie waarbij er gebruik wordt gemaakt van kunstmest en pesticiden en de mechanisatie van deze sector, het transport van voedsel vanuit productieregio’s (over de weg, per boot, per vliegtuig …), fabrieken voor de verwerking en de verpakking van voedsel (waarvoor er erg veel energie nodig is), de consumptie van rood vlees (waarvoor er veel water nodig is), zuivelproducten en verspilling.

Het thema voeding werd gekozen door de deelnemers van de 1e cyclus van de Burgerraad voor het klimaat, omdat het een cruciaal thema is voor de toekomst van het Gewest. In Brussel, zoals in de meeste steden, is de voedselvoorziening sterk afhankelijk van de invoer, aangezien landbouwgrond schaars is en slechts kan voorzien in een minimaal deel van de consumptie. Voeding is echter wel de economische sector die in de meeste jobs voorziet en die het meest bijdraagt aan de rijkdom van het land.

Om de impact van onze voeding op de opwarming van de aarde te doen dalen, moeten we de manier waarop we eten aanpassen. Hoe bereiken we dat? Onder welke aanvaardbare en eerlijke voorwaarden kunnen we daar gezamenlijk toe komen? Op die complexe vragen zullen de burgers van deze tweede Burgerraad voor het klimaat moeten antwoorden.