Portret: Sophie
18 October 2023
(c) Bryapro

“Een geweldige leerschool voor het leven en een les in luisteren”

Sophie is een vrouw die zich ten volle inzet in haar persoonlijke en professionele leven. Sophie is afkomstig uit Luik en heeft 14 jaar in het buitenland gewoond: Libanon, Mauritanië, Papoea-Nieuw-Guinea en Palestina. Ondertussen is ze 5 jaar geleden uiteindelijk in Brussel geland, in de Sint-Joostwijk.

Sophie is landbouwingenieur en is uiteraard erg begaan met bepaalde milieuproblemen, vooral water, maar ook met sociale rechtvaardigheid. Ze werkt ook voor de federale regering op het vlak van de samenwerking en ontwikkeling en ondanks haar drukke agenda houdt Sophie van het leven in de hoofdstad – “een fantastische stad” – omwille van de toegankelijkheid, het “gevoel van in een groot dorp te leven” en de manier van “buiten de platgetreden paden te treden”, een typisch Belgisch kenmerk volgens haar.

Sophie wilde het avontuur van de Burgerraad voor het klimaat meemaken om “de burgerdemocratie te begrijpen”. Ze is niet helemaal overtuigd van de doeltreffendheid van de aanpak. Naar haar mening zijn de uiteindelijke aanbevelingen “te algemeen” gebleven en leggen ze onvoldoende de nadruk op de nieuwe ideeën en innovaties en doen ze de ervaringen van de burgers niet voldoende eer aan. Participatiedemocratie moet “mensen openstellen voor nieuwe oplossingen en politici stof tot nadenken geven”.

Sophie is ervan overtuigd dat het mechanisme een relevant instrument blijft en is lid van het opvolgcomité. Dat is een orgaan dat bestaat uit enkele personen die deelnamen aan de 1e cyclus en dat tot taak heeft de reacties van de regering en de administratie op te volgen en te garanderen dat de zienswijze van het burgeradvies gerespecteerd wordt. Volgens haar was het “te verwachten” dat dit de eerste feedback van de regering zou zijn en weerspiegelt deze het feit dat de meeste voorstellen in het advies al zijn uitgevoerd. De aanbevelingen zoals de oprichting van renovatieambassadeurs of de opleiding van gemeentepersoneel op het vlak van klimaatkwesties moeten echter worden opgevolgd … maar vindt ze dat de opdracht van dit comité een beetje te complex is. “Misschien”, stelt ze voor, “kan het comité ervoor zorgen dat ideeën worden ingepland en dat bestaande tools echt effectief zijn?” 

Helder, kritisch en constructief, Sophie is niet ontmoedigd en haar deelname blijft een zeer positieve ervaring: “We waren de eersten, we hebben de weg vrijgemaakt en het is belangrijk om de successen en de dingen die niet zo goed werkten te delen met de 2e cyclus van de Raad.” “Ik wens de volgende leden van de Raad een ervaring toe die net zo intellectueel en persoonlijk verrijkend is als de ervaring die ik heb gehad … met specifiekere aanbevelingen over voedsel, een onderwerp dat zo centraal staat op het vlak van de klimaatverandering! Het was een geweldige leerschool voor het leven en een les in luisteren.”