Leefomgeving, het eerste onderwerp van de Burgerraad voor het klimaat
20 February 2023

De Burgerraad voor het klimaat is met zijn werkzaamheden gestart! Van begin februari tot eind april zullen 100 mensen gedurende 5 zaterdagen debatteren en aanbevelingen uitwerken over een klimaatgerelateerd onderwerp.

Deze Raad is een democratische innovatie: hij is permanent en zal elk jaar worden vernieuwd met nieuwe burgers; een comité, bestaande uit de deelnemers, zal gedurende een jaar de uitvoering van de voorstellen door de regering en de administraties opvolgen. Ten slotte zal het onderwerp voor het volgende jaar door de vorige Raad worden bepaald. Een ander thema, maar één uitdaging: ervoor zorgen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2050 koolstofneutraal is.

Voor dit eerste jaar heeft de administratie het onderwerp bepaald: de leefomgeving, de sector die de meeste broeikasgassen uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe kunnen we onze leefomgeving in de stad aanpassen om de klimaatuitdagingen tegen 2050 aan te pakken? En welke maatregelen moeten we nemen om ervoor te zorgen dat de leefomgeving van de Brusselaars van goede kwaliteit, betaalbaar en milieuvriendelijk is en dat iedereen er waardig kan wonen?

Veelomvattende vra(a)g(en)! “Vertrouw op uzelf (…) Wie kan de dingen beter aanvoelen en verwoorden dan de burgers voor wie dit de dagelijkse realiteit is? (…) Hoe ver bent u bereid te gaan?”, verklaarde Alain Maron, minister van Klimaat en Participatieve Democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, aan de aanwezige burgers op vrijdag 3 februari.

Vervolgens zal de regering de voorstellen van de Raad analyseren, van commentaar voorzien en de betrokken administraties en actoren inschakelen om te bekijken hoe ze kunnen uitgevoerd worden. Als een voorstel niet wordt gekozen, dan moet de regering uitleggen waarom.

De aanbevelingen opnemen in het LKEP

Hoe kunnen er relevante voorstellen worden geformuleerd wanneer er al oplossingen, plannen en maatregelen bestaan, of als er reeds worden opgesteld? Sébastien Storme van Leefmilieu Brussel herinnerde op 11 februari aan het doel van het LKEP (Lucht-, Klimaat- en Energieplan) en aan de onderschrijving door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 met 55% te verminderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich langs zijn kant geëngageerd om zijn broeikasgasemissies tegen 2030 met 47% te verminderen. Het LKEP is het instrument dat samen met de regionale overheden is ontwikkeld om een antwoord te bieden op deze uitdaging.

Dit volgende plan, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, omvat 4 pijlers: de vermindering van de directe broeikasgasemissies, de vermindering van de indirecte broeikasgasemissies, de aanpassing aan de klimaatverandering (hittegolven, overstromingen, droogte enz.) en de luchtkwaliteit/strijd tegen luchtverontreiniging. Het plan richt zich op de bouw- en transportsector, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 54% en 26% van de directe broeikasgasemissies, wat duidelijk vertaald wordt in de 1ste pijler. Indirecte emissies, emissies die ontstaan in andere regio’s voor de productie van goederen die hier ingevoerd worden, (energie, kledingproductie enz.) zijn moeilijk te kwantificeren, maar “we kunnen schatten dat de indirecte emissies 10 keer hoger zijn dan de directe emissies “. De voorstellen van de Raad kunnen zowel betrekking hebben op de derde pijler 3 van dit plan, klimaatadaptatie, en kunnen ook betrekking hebben op pijler 1 : directe broeikasgasemissies.