Het advies van de burgers werd goedgekeurd!
26 May 2023
(c) Bryapro

Laten we beginnen bij het begin … Dit was de vraag die aan de burgers werd gesteld:  “Hoe kunnen we in de stad wonen om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te bieden? ” Voor sommigen een erg brede vraag, voor anderen was de vraagstelling net te beperkt of te ingewikkeld.  In elk geval zijn er veel onderwerpen besproken, kwamen meerdere sprekers en actoren van op het terrein langs om een andere blik te werpen op het onderwerp. Maar om de initiële vraag – wonen en het klimaat – niet uit het oog te verliezen, moest de Raad prioriteiten stellen. Is kiezen verliezen? Nee, het is collectief overeenkomen om acties te benadrukken die behandeld kunnen worden door de regering en de verschillende administraties of die overgenomen kunnen worden door andere bestuursniveaus.

De jongste sessie van de Burgerraad voor het klimaat vond plaats op 22 april. Een rijkgevulde dag waarop de deelneemsters en deelnemers hard hebben gewerkt om hun advies af te maken en bepaalde van hun finale voorstellen aan te passen.

Pas aan het einde van de dag werd over elke prioriteit gestemd en werd het advies – niet zonder discussies en opschudding – uiteindelijk unaniem (min één stem) aangenomen! Voor de deelnemers stelt het advies “vele andere fundamentele thema’s en onderwerpen ter discussie (…): een nieuw belastingstelsel, indirecte uitstoot van broeikasgassen, de grootste veroorzakers van vervuiling, mobiliteit (…) en weerspiegelt het de bredere bezorgdheid: governance, transparantie van besluiten en de voorbeeldfunctie van publieke en private overheden”.

De Raad geeft de boodschap en de fakkel door aan de volgende burgers die door het lot zullen worden aangewezen voor de tweede cyclus van de Raad, die in september van start gaat: “We rekenen op de regering om iets te doen met onze voorstellen of ervoor te zorgen dat er iets mee gebeurt buiten de regering om als ze zelf niet de nodige competenties heeft. Wij willen dat er over onze aanbevelingen wordt nagedacht met het oog op de uitvoering, en zo niet, willen wij dat de politici ons beargumenteerde antwoorden bezorgen over hun keuze.”

De afspraak ligt vast. Op 9 juni op Usquare in de oude kazernes van Elsene. De deelnemers aan deze eerste Raad zullen hun adviezen officieel overhandigen aan de vertegenwoordigers van de regering die bevoegdheden hebben die rechtstreeks verband houden met de aanbevelingen.

Aangezien de inhoud in een eerste fase aan de regering is voorbehouden, zal u het advies en de aanbevelingen van de burgers kunnen lezen in de volgende nieuwsbrief of zeer binnenkort online kunnen raadplegen op de website van de Burgerraad.