De aanbevelingen van de eerste Burgerraad voor het klimaat
9 June 2023

Na vier maanden intensief werk en debat heeft de eerste Burgerraad voor het klimaat een eindrapport opgesteld met een reeks aanbevelingen aan de Brusselse regering. Deze aanbevelingen dienen om het milieubeleid te onderbouwen met het oog op een koolstofarm Brussel tegen 2050. Ontdek de samenvatting van het rapport en ontdek het volledige rapport.

1. Anders wonen

Visie 2050

In een Brussel dat met succes de transitie heeft doorlopen, hebben de inwoners hun levensstijl aangepast om samen een sobere samenleving te bereiken. Deze overgang impliceert een vermindering van de consumptielogica en het individualisme en, waarom niet, een mentaliteitsverandering en een visie op de stad die vooral op samenleven en vriendelijkheid gebaseerd is.

De vaststelling

 • Het gebrek aan ambitie om leegstaande gebouwen in Brussel om te vormen. Er zouden 10.000 gebouwen leegstaan en een potentieel van 600.000 m² kantoorruimte die kan worden omgebouwd.
 • Het ontbreken van een mix van functies in de ruimtes (tussen huisvesting, natuur, openbare voorzieningen, sociale huisvesting, enz.).

Ambities

 • Het delen van ruimten en diensten aanmoedigen
 • De grondstoffen delen
 • De reconversie van gebouwen waarborgen

2. Renoveren in een geest van sociale rechtvaardigheid

Visie 2050

In een ideaal Brussel gaan de broeikasgasemissies veroorzaakt door de leefomgeving naar nul en nemen de bewoners een energiezuinig gedrag aan. De woningen worden verwarmd met aardwarmte, kelders worden gebruikt en her en der worden energiecoöperaties en – gemeenschappen opgericht.

 

De vaststelling

54% van de broeikasgasemissies (BKG)
houdt verband met de gebouwen. Renovaties moeten de
komende jaren een prioriteit zijn voor
het Gewest. En toch hebben energierenovaties de neiging de ongelijkheden te vergroten, met name voor de huurders, de huidige steun voor renovaties is niet voldoende en het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden gaat niet hand in hand met een gedragsverandering.

Ambities

 • Huurders en kleine eigenaars beschermen in het proces van de energierenovatie
 • De transitie van de bouwsector begeleiden
 • Aanzetten tot milieuverantwoord gedrag

 

3. Vergroenen om beter te leven in de stad

Visie 2050

In 2050 is Brussel heel groen. De Brusselse wijken worden omringd door de natuur, die haar rechten heeft teruggekregen.
De ‘vergroening’ van de stad, waartoe de Raad heeft opgeroepen, is een succes: het hart van Brussel is groen, de verhouding tussen groene en grijze gebieden is in evenwicht en elke inwoner heeft toegang tot een minimum aan natuur.

De vaststelling

Hoewel Brussel overwegend een groene stad is (25% groene privéruimten, 25% groene openbare ruimten en 50% bebouwde ruimten), zijn deze groene ruimten niet eerlijk verdeeld.
Sommige gebieden hebben meer last van de effecten van hitte-eilanden, met name de Vijfhoek en delen van de aangrenzende gemeenten. Groene zones zijn echter noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De Raad plaatst dan ook de vergroening van de stad boven de bouw van nieuwe woningen.

Ambities

 • Beter verdelen van de natuur, haar groene en blauwe ruimten
 • Ontharden
 • De biodiversiteit beschermen

Lees het volledige rapport hier