Burgeradvies gestemd en aangenomen!

9 January 2024
ACC2 - (c) Bryapro

De tweede cyclus van de Burgerraad voor het klimaat liep op zondag 10 december ten einde. Na een aantal weken van werk en collectief overleg, werd het burgeradvies over voeding unaniem goedgekeurd.

Tijdens het laatste weekend werkten de leden van de Raad hun verslag af met concrete voorstellen over duurzame voeding voor de Brusselse regering en andere spelers in de voedselketen: eerst en vooral de grootdistributie, gevolgd door de horeca en de bedrijfswereld. De deelnemers beantwoordden daarmee rechtstreeks op de vraag die zij kregen: “Wat hebben jullie als Brusselaars nodig dat jullie zou helpen om morgen anders te eten, en wat verwachten jullie van de verschillende spelers om dit te kunnen doen?”

Dit is waar het advies verschilt van dat uit de eerste cyclus over leefomgeving. De deelnemers stelden eerst prioriteiten voor verandering vast, zoals minder vlees eten en minder verspillen. Daarna identificeerden ze de hefbomen voor actie: wat kan ik doen op mijn niveau, in mijn familie of mijn omgeving? Wat moet het Gewest doen om mij te helpen? Wat verwachten we van de grootdistributie om deze transformatie te ondersteunen? En welke acties kunnen we in mijn bedrijf op poten zetten? Deze totaalaanpak rond levensstijl werd tijdens deze tweede cyclus getest. Laten we hopen dat ze haar (seizoens)vruchten afwerpt!

Na de goedkeuring van het advies spraken de burgers hun tevredenheid uit over hun bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering en over het meegeven van hun verwachtingen, zo niet bedenkingen, ten aanzien van de politiek. Aan de andere kant benadrukten ze allemaal “de gemoedelijkheid, de kwaliteit van luisteren en de openheid van de discussies”, zoals Jessica het samenvatte. “Ik vond de combinatie van het informele, zoals de pauzes en lunches, en onze werksessies heel fijn“, voegde Jaak eraan toe, terwijl Amélie “verrast en enthousiast was over alle bijeenkomsten“. Manuela van haar kant heeft het gevoel dat ze “nu de sleutels heeft om onze levensstijl te laten evolueren“.

Het advies moet begin 2024 bij de Regering worden ingediend, met het oog op een eerste terugkoppeling in het voorjaar.