Aanbevelingen ingediend bij de Regering
29 June 2023

“Nu is het aan u!” De burgers dienen hun voorstellen in bij de minister

 

Na meerdere maanden van gesprekken hebben de deelnemer·neemster·s van de eerste Burgerraad  voor het klimaat hun advies overhandigd aan de minister Alain Maron. Het evenement vond plaats op vrijdag 9 juni op een originele plek, QG Usquare, een tijdelijk gebruik in het hart van Elsene.

Na meerdere maanden van gesprekken hebben de deelnemer·neemster·s van de eerste Burgerraad  voor het klimaat hun advies overhandigd aan de minister Alain Maron. Het evenement vond plaats op vrijdag 9 juni op een originele plek, QG Usquare, een tijdelijk gebruik in het hart van Elsene.

“Dit document heeft als doel Brussel klaar te stomen voor 2050 en daarbij rekening te houden met de klimatologische uitdagingen en te focussen op een betere levenskwaliteit in een aangenamere, rechtvaardigere en gelukkigere stad”, zei Andrée één van de vier burgers die zich richtte tot de minister. De deelnemer·neemster·s van de Burgerraad hebben hun advies – een beargumenteerd antwoord op de vraag die hen was gesteld door de regering – : Hoe kunnen we in de stad wonen om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te kunnen bieden? Welke maatregelen kunnen er genomen worden om te komen tot een leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het leefmilieu respecteert en kwaliteitsvol en betaalbaar is?

Na vijf dagen intensief werk, hebben de burgers drie grote prioriteiten bepaald voor de stad van morgen: de eerste is ‘Anders wonen’. Deze eerste prioriteit getuigt van de wil om het evenwicht te behouden tussen woningen, de natuur en zet in op de uitdaging om ervoor te zorgen dat eigenaars en burgers soberder handelen. Het doel is ruimtes, en de verschillende manieren waarop deze gebruikt worden, gemeenschappelijk te maken, collectieve woonvormen aan te moedigen, het delen van voorzieningen te  bevorderen om het verbruik en de kostprijs ervan beperken. Het gaat onder meer ook over het zorgen voor de reconversie van gebouwen om de ecologische kostprijs van een afbraak of een grootschalige renovatie te vermijden.

De tweede prioriteit ‘Renoveren in een geest van sociale rechtvaardigheid’ heeft als doel de inspanningen en lasten beter te spreiden over de grote en kleine eigenaars, over verhuurders van sociale woningen en alle andere huurders, zodat alle woningen kunnen worden aangepast via een energierenovatie die in overeenstemming is met de klimaatuitdagingen van de toekomst. Dit gaat samen met het begeleiden van de transitie van de bouwsector, een sector die sterk bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, en met het aanzetten tot ecologisch verantwoord gedrag, zodat de volledige bevolking, in de mate waarin iedereen dit kan, kan deelnemen aan deze collectieve inspanning.

Ten slotte is de laatste prioriteit, ‘Vergroenen om beter in de stad te leven, ook een kwestie van gelijkheid en opnieuw in evenwicht brengen. Brussel mag dan wel een redelijk groene stad zijn, maar de natuur is slecht verdeeld. Dit onderwerp is grondig besproken en de burgers gekozen ervoor om, ondanks de woningcrisis, de natuur voorrang te geven op de bouw van nieuwe gebouwen. Wat al bestaat aangenaam maken, maar ook overal in de stad gezelligheid creëren, is essentieel om goed te leven. Ook Brussel zoveel mogelijk ontharden is een must. Maar opgelet, natuur betekent niet in toom gehouden natuur. Het gaat over de ruimte teruggeven aan de natuur in de stad om een rijke biodiversiteit te bevorderen die nodig is voor de bescherming van fauna en flora.

 

En nu? “Deze eerste Burgerraad heeft zijn deel van de job gedaan. Wij verwachten van u, meneer de Minister dat het document dat u in ontvangst heeft genomen, leidt tot concrete, daadkrachtige en ambitieuze acties.  Een opvolgingscomité van 10 deelnemers van de Burgerraad heeft de taak gekregen om te verzekeren dat dit document ergens toe leidt.”, lieten de burgers hem weten.

De minister bedankte de burgers die bereid waren om pioniers van de democratische evolutie in Brussel te zijn van harte. “Jullie geven de aanzet voor een experiment dat zal worden voortgezet”, zo zei hij. Vanaf de volgende dagen begint het werk van zijn kabinet en alle andere betrokken kabinetten.

Eind september ligt er een afspraak vast met het opvolgingscomité voor het eerste opvolgmoment over de aanbevelingen.

Download het advies van de Burgerraad